Kako postati naš klijent?

Na Vama je samo prvi korak slanja zahteva za ponudu, a ceo proces promene snabdevača električne energije mi završavamo umesto Vas. Jednostavno i brzo, počnite sa uštedom za manje od 21 dan!

1. Pošaljite zahtev za ponudu električne energije

Popunite neophodne podatke u zavisnosti od toga da li šaljete zahtev kao fizičko lice, preduzetnik, malo ili veliko preduzeće i naš tim će Vam poslati ponudu u najkraćem roku kako bi definisali najbolju ponudu.

Popunite zahtev za ponudu

2. Indikativna ponuda

Naš tim će Vam poslati predlog za zaključenje ugovora koji sadrži sve bitne elemente i informacije o ponudi.

3. Potvrda i saglasnost o ponudi

Prihvatanjem ponude i saglasnosti od strane našeg klijenta, dolazi do saglasnosti volja između strana u obligacionom odnosu i smatra se da je ugovor zaključen.

4. Provera boniteta klijenta

Odeljenje za procenu rizika proverava solventnost fizičkih i pravnih lica i ocenjuje njihov bonitet.

5. Izrada i potpisivanje opšteg ugovora

Konačno zaključivanje ugovora između klijenta i naše kompanije.

6. Prijava novog korisnika

Priključenje korisnika balansnoj grupi koja se vrši preko zahteva za promenu snabdevača električne energije.

7. Izveštaj o izvršenoj promeni snabdevača električne energije

Klijent dobija pismeno obaveštenje o zvaničnoj promeni snabdevača električne energije i time je ceo proces završen za manje od 21 dan.

Popuni zahtev za ponudu
ili
Vidi najčešća pitanja

Za sve informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Kontaktirajte nas