Novosti

4 Septembar

Šta predstavlja Rezervno snabdevanje električnom energijom?

Da bi adekvatno odgovorili na ovo pitanje, bitno je da širu javnost prvo informišemo o tome ko ima pravo na garantovano snabdevanje. Naime, pravo na slobodno biraju svog snabdevača električnom energijom imaju svi krajnji kupci.

Future energy novost

Prema Zakonu o energetici koji je stupio na snagu 2014. godine, izmenjeni su sami uslovi o sticanju prava na garantovano snabdevanje. U skladu sa tom izmenom, pravo na garantovano snabdevanje, od 2015. godine, po cenama koje reguliše Agencija za energetiku, imaju samo domaćinstva i mali kupci.

Krajnji kupci koji više nemaju pravo na garantovano snabdevanje su pravna lica i preduzetnici koji su priključeni na distributivni sistem i čija potrošnja električne energije na godišnjem nivou prelazi 30.000 kWh, imaju više od 50 zaposlenih i ukupan godišnji prihod od 10 miliona u dinarskoj protivvrednosti.

Svi kupci koji ispunjavaju jedan od ovih uslova, a još uvek nemaju vežeći Ugovor o komercijalnom snadevanju električnom energijom, stiču pravo narezervno snabdevanje po ceni od 61.35 EUR/MWh, i u periodu do 60 dana moraju naći novog snabdevača. U suprotnom operator sistema je dužan da obustavi isporuku električne energije. Takođe, pravo na rezervno snabdevanje imaju i kupci u slučaju stečaja ili likvidacije snabdevača kao i prestanka važenja ili oduzimanje licence.

Cena rezervnog snabdevanja je po pravilu viša od tržišnih cena, jer se saglasno članu 193. Zakona o energetici određuje u postupku tenderske procedure izbora rezervnog snabdevača električnom energijom, tj. ne može biti manja od prosečne cene na organizovanom tržištu. 

Ukoliko i dalje niste odabrali svog snabdevača električnom energijom, a ne ispunjavate uslove za garantovano snabdevanje, i naravo želite da izbegnete prelazak na rezervno snabdevanje čija je cena i do 30% viša od tržišne,  predlažemo Vam da pošaljete Zahtev za ponudu. U skladu sa svojim potrošačkim potrebama, odaberite odgovarajuću formu Zahteva. U roku od 24h, naša kompanija će Vam poslati ponudu.

Priključite se našim klijentima širom regiona, čiji broj svakim danom raste. Do sada smo postali snabdevači više od 7000 klijenata i opravdali njihovo poverenje svojim profesionalnim poslovanjem, konkurentnim i fiksnim cenama električne energije i pre svega balansnom odgovornosti.