Novosti

21 Februar

SAP softversko rešenje – investiranje u budućnost poslovanja

Kao rezultat sve većeg obima posla i dinamičnog tržišta, Future Energy konstantvno uvodi inovacije u svoje poslovanje. Obzirom da smo uvek u korak sa vremenom i najnovijim trendovima na tržištu energentima, naša kompanija se odlučila za implementiranje SAP softverskog rešenja koji pokriva sve poslovne procese kompanije – administraciju, računovodstvo, planiranje, trgovinu, marketing, ljudske resurse.

Future energy novost

Najveća prednost korišćenja SAP softverskog rešenja je ušteda vremena i pre svega skoro potpuno isključivanje mogućnosti grešaka u poslovanju, a samim tim i pružanje energetskih usluga našim klijentima na profesionalan i odgovoran način, što predstavlja najvažniji cilj naše kompanije. Ovo pilagodljivo poslovno rešenje omogućava nam optimizaciju kritičnih poslovnih procesa, kao i rad u realnom vremenu za efikasnije i brže prilagođavanje promenama na tržištu.

Integracija svih poslovnih procesa u SAP rešenju, omogućava najoptimalniji protok informacija od jedne ka drugoj komponenti kompanije što potpomaže i finansijskoj i pravnoj kontroli. Ovaj sistem takođe omogućava efektivno korišćenje sredstava, bilo da se radi o proizvodnim kapacitetima, radnoj snazi ili drugoj imovini preduzeća kroz detaljno planiranje resursa.

SAP je najveća evropska softverksa kompanija za planiranje resursa u korporacijama, a Future Energy implementacijom ovog rešenja dugoročno ulaže u strategiju svog poslovanja.