Novosti

11 Avgust

Sve više klijenata na Novom Beogradu!

Uspeh i dobra reputacija svake kompanije ogleda se u zadovoljnim korisnicima, a u našem slučaju to su krajnji potrošači koji su zaključili ugovor o snabdevanju električnom energijom. Ponosni smo što svakog dana opravdavamo poverenje sve većeg broja kupaca koji koriste sve prednosti i benefite Non Stop Zeleno tarifnog plana, a prošlog meseca takvih klijenata je bilo najviše sa teritorije Novog Beograda. Najveći broj novih klijenata – preko 80%, tokom prošlog meseca, upravo sa ove teritorije, se odlučilo za Non Stop Zeleno 36 meseci.

Future energy sve vise klijenata

Balansna odgovornost, profesionalizam u pružanju energetskih usluga, kao i konkuretne tržišne cene, i benefiti koje pruža naša kompanija, omogućili su nam da sa ponosom kažemo da smo prvi privatni snabdevač električnom energijom u Republici Srbiji, koji je zaključio ugovor o potpunom snabdevanju sa fizičkim licima. Uspešan mesec za nama ogleda se i u produženju ugovornih obaveza sa već postojećim klijentima, što predstavlja dovoljan dokaz uspostavljanja dobre saradnje i satisfakcije između Future Energy BRG DOO i naših klijenata.

Usmereni smo ka stalnom napretku i uvođenju inovacija u naše poslovanje i politiku kompanije i sa ponosom možemo da kažemo da nijedan naš klijent u balansnoj grupi nije raskinuo Ugovor o snabdevanju električnom energijom pre njegovog isteka, i pored mogućnosti za to, iz razloga što Future Energy svoje klijente ne uslovljava nikakvim penalima i naplatama ukoliko do raskida Ugovora dođe. Samim tim, uvereni smo u lojalnost svojih klijenata i sve veću svest javnosti o liberalizaciji tržišta električnom energijom. Hvala na poverenju!