Future Energy je licencirana kompanija za trgovinu i snabdevanje električnom energijom fizičkih i pravnih lica.

Čime se bavimo?

Future Energy cilj

Naš glavni cilj je da omogućimo poslovnim ljudima da manje plaćaju račune za električnu energiju a da pritom dobiju bolju, odgovorniju i pre svega profesionalniju uslugu. Dajemo mogućnost odabira više modela plaćanja računa prema potrebama svojih klijenata.

Šta postižemo?

Future Energy misija

Gradimo pouzdanu i uspešnu internacionalnu kompaniju koja svojim klijentima pruža kvalitetne energetske usluge po konkurentnim uslovima. Individualno pristupamo saradnji sa svakom kompanijom i posebno definišemo jedinstveni i odgovarajući model saradnje.

Promovišemo inovativnost

Future Energy aktivno posluje sa najvećim trgovcima i proizvođačima električne energije u Evropi. Uvek se trudimo da budemo u korak sa aktuelnim trendovima koje koriste i druge najveće kompanije u našoj branši. Takođe, težimo ka kreiranju novih, inovativnih rešenja u energetskom poslovanju kako bi odgovorili na sve zahteve naših klijenata.

Future Energy je trenutno licencirani snabdevač električnom energijom za Bugarsku, Makedoniju, Srbiju i Albaniju.

Future energy location

Poslujemo sa malim, srednjim i velikim preduzećima, privrednim i javnim ustanovama čiji broj se svakog meseca uvećava. U naše klijente se ubraja preko 4000 klijenata koji posluju u svim privrednim sektorima širom regiona.

Naša poslovna strategija teži ka obraćanju kompanijama svih veličina, od preduzetnika do najvećih kompanija i proizvođača u zemlji, pritom svima pristupamo individualno i gradimo pouzdan odnos bez obzira na širinu njihovog poslovanja.

Pored poverenja klijenata, još jednu potvrdu našeg poslovanja predstavlja sertifikat o kvalitetu standarda - ISO 9001: 2008 koji poseduje naša kompanija, i koji je relevantan za sve aktivnosti u vezi trgovine energentima.

Razvijamo se velikom brzinom
i želeli bismo da nam se pridružiš.

Otvorene pozicije za rad