Tarifni planovi

Isplanirajte svoje troškove uz tarifne planove prilagođene Vašim potrebama.

Ukoliko su Vaši mesečni računi za električnu energiju iznad 20.000 dinara tj. trošite oko 1800 Kwh i u kontinuitetu ste u crvenoj zoni potrošnje, u tom slučaju je tarifni plan Non Stop Zeleno rešenje za smanjenje troškova.

Non Stop Zeleno - Vaš idealan plan

Izračunaj uštedu Saznaj više o planu

Ukoliko trošite više od 5000 Kwh, predlažemo Vam da pošaljete individualni zahtev namenjen preduzetnicima i malim preduzećima kako bismo izradili jedinstvenu ponudu i cenu srazmernu Vašoj potrošnji i potrebama.

Popuni zahtev za ponudu